Calendari Laboral 2018 amb Festes Locals de Catalunya

3 enero, 2018 | eduardo | blog
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA
ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.
Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;
Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,
Ordeno:
Article 1
A. Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).
B. De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

C. Al territori d’Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d’Aran) l’any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve).

Article 2
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 25 de maig de 2017

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

ANNEX CALENDARI LABORAL CATALUNYA 2018

1 de gener Cap d’any
6 de gener Dia dels Reis Mags
30 de març Divendres Sant
2 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució Espanyola
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve


FESTES LOCALS DE CATALUNYA 2018

POBLACIÓ FESTIUS LOCALS

Adrall 29 de juny 1 de setembre
Badalona                  11 de maig 21 de maig
Barcelona 21 de maig 24 de setembre
Borges Blanques 3 de setembre 4 de setembre
Canet de Mar 29 de juny 8 de setembre
Canyelles 23 de juliol 10 de setembre
Castelldefels 14 d’agost 7 de desembre
Coll de Nargó 25 de juliol 23 de novembre
Cornellà de Llobregat 21 de maig 1 de juny
El Prat de Llobregat 21 de maig 1 d’octubre
Esparreguera 12 de febrer 9 de juliol
Esplugues de Lobregat 21 de maig 21 de setembre
Gavà 29 de juny 14 de desembre
Girona 25 de juliol 29 d’octubre
Granollers 15 de maig 25 de juliol
Gualba 22 de gener 16 d’agost
Hospitalet de Llobregat 21 de maig 24 de setembre
Manresa 21 de febrer 27 d’agost
Martorell 30 d’abril 16 d’agost
Masnou 21 de maig 29 de juny
Masquefa 23 de juliol 24 de juliol
Mataró 21 de maig 27 de juliol
Molins de Rei 21 de maig 29 de setembre
Mollet del Vallès 22 de gener 20 d’agost
Montcada i Reixac 21 de maig 24 de setembre
Montferrer i Castellbò 22 de gener 19 de març
Montgat 23 d’abril 21 de maig
Organyà 8 de febrer 9 de febrer
Piera 28 d’abril 8 de setembre
Rubí 24 de març 29 de juny
Sant Adrià del Besos 21 de maig 8 de setembre
Sant Andreu de la Barca 3 de setembre 30 de novembre
Sant Boi de Llobregat 21 de maig 7 de desembre
Sant Celoni 10 de setembre 12 de novembre
Sant Climent de Llobregat 10 d’agost 23 de novembre
Sant Cugat del Vallès 3 de març 29 de juny
Sant Esteve Sesrovires 29 de març 27 de juliol
Sant Feliu de Buixalleu 29 de març 10 d’agost
Sant Feliu de Llobregat 21 de maig 11 d’octubre
Sant Just Desvern 21 de maig 6 d’agost
Sant Pere de Ribes 25 de gener 29 de juny
Sitges 14 de febrer 24 d’agost
Sta. Margarida i els Monjos 29 de març 20 de juliol
Terrassa 29 de març 2 de juliol
Viladecans 21 de maig 10 de setembre
Vilafranca del Penedès 30 d’agost 31 d’agost
Vilanova i la Geltrú 17 de gener 12 de febrer
Vilassar de Dalt 30 d’abril 21 de maig