Calendari del Contribuent 2018

15 enero, 2018 | eduardo | blog
Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web el calendari general del contribuent, en aquest cas corresponent a l’exercici 2018, on es detalla amb exactitud la data a realitzar les diferents obligacions tributàries.
Com a novetats més significatives d’aquest 2018 trobem les següents:

  • S’anticipa el termini de presentació dels següents models, al mes de gener de cada exercici (del 1 al 31):
    • 171 Declaració anual d’imposicions, disposicions de fons i cobraments de qualsevol document.
    • 184 Declaració anual d’entitats en règim d’atribució de rendes.
    • 345 Declaració anual de partíceps i aportacions a plans, plans de pensions i sistemes alternatius.
  • Els models 184, 190, 347, 349 i 390 es presentaran utilitzant el formulari d’ajuda disponible a la Seu Electrònica de la AEAT
  • El 4 d’abril de 2018 s’inicia el termini de presentació per internet i per telèfon de les declaracions de Renda i Patrimoni 2017. Per a la presentació presencial a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de la AEAT s’haurà d’esperar al 10 de maig del 2018.
  • El 6 de febrer del 2018 entra en vigor el conveni entre Espanya i Qatar per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la Renda.


Link a la web: Calendari del Contribuent 2018

Ref.: Boletín Supercontable